BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren zabudowany budynkiem gospodarczym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – 991/7,
-Numer KW – OL1P/00012736/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 78 m²,
-Opis nieruchomości – teren zabudowany budynkiem gospodarczym,
-Roczna wysokość czynszu – 15 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27 września 2012 r. do dnia 18 października 2012 r.
Data powstania: czwartek, 27 wrz 2012 10:37
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2012 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 paź 2012 14:58
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1115 razy