BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ciesina, oznaczonej numerem działki 28/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013705/0, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

4. Członek komisji – Ewa Szymańska.

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 9 października 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2012 r.

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 08:06
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 12:36
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1092 razy