BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 315/4, 315/5, 316/3, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1 i KW nr OL1P/00013027/3, w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Szymańska,
3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniach 17-18 października 2012 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2012 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2012 16:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1033 razy