BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie.

Przetarg dotyczący sprzedaży działki we wsi Kocioł Duży gmina Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza II publiczny przetarg
ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży , gmina Pisz.
- Opis nieruchomości - działka niezabudowana z możliwością zabudowy
zagrodowej

-Numer geodezyjny nieruchomości - 156/6
-Powierzchnia działki - 3.254m2.
-Numer KW - 13736
-Cena wywoławcza - 39.048,-zł. + 22% VAT
- Wysokość wadium - 4.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 , poz.717 z 2004r. Nr 6 poz.41/
działkę nr 156/6 można zabudować , na zasadzie dobrego sąsiedztwa , zagrodą
rolniczą.
3. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr
53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane
wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz. 8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 11 czerwca 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: środa, 19 maj 2004 13:53
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2004 08:17
Data przejścia do archiwum: środa, 16 cze 2004 16:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1612 razy