BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wiśniowa,
-Numer działki - 314/9 i część 317,
-Numer KW - 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 1365 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 100,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r.
2.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem według ustalenia studium przeznaczone są na zieleń izolacyjną, która oddzielać powinna zabudowę mieszkaniową od uciążliwości związanych z sąsiedztwem przyległej obwodnicy, na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 19 maja 2004 r.
do dnia 9 czerwca 2004 r.
Data powstania: czwartek, 20 maj 2004 08:06
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2004 08:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 cze 2004 07:35
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1583 razy