BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 96/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu 1, oznaczonej nr działki 990/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013021/1, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3. Członek komisji – Ewa Szymańska,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 25 października 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2012 roku.

Data powstania: środa, 24 paź 2012 10:20
Data opublikowania: środa, 24 paź 2012 15:53
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1059 razy