BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piszu przy Al. Piłsudskiego
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Piłsudskiego,
- Numery działek – część 503/13, 490/13
- Powierzchnia działek – 12175 m2, (dz. nr 490/13 – 6930 m2, dz. nr 503/13 - 5245 m2)
- Numer KW – 13024,
- Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia podzielona jest dla celów dzierżawy na część północną i południową. Na dzierżawionej nieruchomości konieczna jest modernizacja parkingu, wskazana jest lokalizacja zabudowy w centralnej części zadaszonej wiaty, zagospodarowanie ciągu pieszego, prowadzenie usług turystycznych, drobne punkty sprzedaży,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 5 tys. PLN +(VAT 22% - 1.100 PLN) za każdą część.
- Wadium - 1.000 PLN za każdą część będącą przedmiotem dzierżawy.


1. Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
3. Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zabudowy miasta Pisz , nieruchomość stanowi teren zieleni niezagospodarowanej.
4. Teren należy zagospodarować na podstawie wykonanego we własnym zakresie projektu, uzgodnionego i zaakceptowanego przez wydzierżawiającego. Dzierżawca urządzi parking, pawilon, oświetlenie oraz urządzi i będzie pielęgnował zieleń towarzyszącą.
Sposób wykorzystania i zagospodarowania gruntu musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy terenu. Dzierżawca powinien wystąpić z wnioskiem do tut. Urzędu o wydanie tej decyzji.
5. Dzierżawca zobowiązany jesy do zagospodarowania nieruchomości w terminie do
31 grudnia 2004 r.
6. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
8. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
9. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 17 czerwca 2004r. do godz. 11.00.
Data powstania: piątek, 28 maj 2004 08:55
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2004 10:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 cze 2004 17:39
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1639 razy