BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 1) Zduńczyk Urszula; 2) Świetlicka Elwira; 3) Kubrak Aleksandra; 4) Jankiewicz Wiesława; zwaną dalej Komisją. 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego. 3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2012 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 lis 2012 13:03
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2012 13:06
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1158 razy