BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 21-05-2004r wpłynął wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu działki nr 490/13 i części działki nr 503/13 położonych w Piszu przy ul. Piłsudskiego - modernizacja parkingu, budowa przystani dla małych jednostek pływających oraz urządzenie zieleni parkowej z miejscami do wypoczynku i małą architekturą.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: piątek, 28 maj 2004 13:48
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2004 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2004 15:49
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1542 razy