BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kwik , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych z
zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
/Ps-V-1.400m2/
- Numer działki - 166/2
- Powierzchnia działki - 1.400 m2,
- Numer KW - 13682
- Cena czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - 200,-zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2004r.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania działka położona jest w obszarze przeznaczonym pod boisko
i zieleń .
3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP
S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 maja 2004r. do dnia 18 czerwca 2004r.
Data powstania: piątek, 28 maj 2004 14:00
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2004 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2004 14:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1494 razy