BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, oznaczonej numerem działki 28/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013705/0, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewa Szymańska,

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

4. Członek komisji – Grażyna Wnęta.

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 lutego 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2013 r.

Data powstania: wtorek, 26 lut 2013 13:27
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2013 14:30
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy