BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”, zostało złożonych sześć ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Tadeusza Kmiecia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę 6.027,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska
Rybical 22
11-520 Ryn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 4 (120,54 : 147,60)x100x4 = 326,68 pkt
Razem:
326,68 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska
ul. Jagiellońska 28/1
10-273 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 5 (120,54 : 160,00)x100x4 = 301,36 pkt
Razem:
301,36 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WYCENA” s.c. Kazimierz Fajfer, Teresa Fajfer
ul. Ludowa 6
18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 6 (120,54 : 492,00)x100x4 = 98,00 pkt
Razem:
98,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 10
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
ul. 11 Listopada 15
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 10 (120,54 : 120,54)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 16
Piela – Nieruchomości s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 16 (120,54 : 369,00)x100x4 = 130,68 pkt
Razem:
130,68 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 17
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 17 (120,54 : 172,20)x100x4 = 280,00 pkt
Razem:
280,00 pkt

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2013 13:24
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2013 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 mar 2013 08:21
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy