BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych nr działek: 18/13, 18/15, 18/16, 18/19, 18/18 i 18/17 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewa Szymańska,
4. Członek komisji – Ewa Romachow.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 28 marca 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.
Data powstania: wtorek, 26 mar 2013 11:26
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2013 14:51
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1413 razy