BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 48/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adam Rutkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2013 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 13:41
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 15:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1135 razy