BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 481/34, 481/35, 481/36, 481/38 i 481/39 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 10 czerwca 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2013 r.
Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 14:36
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 15:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1153 razy