BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 25-06-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numery działek - część dz. nr 113/1 i część dz. nr 113/5
- Powierzchnia działek - 3,0 ha
- Numery KW - 16086, 29706
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 1200 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze projektowanej zabudowy
mieszkaniowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
26 czerwca 2013 r. do dnia 16 lipca 2013 r.
Data powstania: środa, 26 cze 2013 14:15
Data opublikowania: środa, 26 cze 2013 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lip 2013 07:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1042 razy