BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 24 lipca 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXV - ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 SIERPNIA 2013 ROKU /CZWARTEK / O GODZINIE 14- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie Gminy Pisz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Pisza.

19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Pisza.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 26 lip 2013 16:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lip 2013 13:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 sie 2013 17:18
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1162 razy