BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 92/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w składzie:
1) Ewa Żmijewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Marcin Ilewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 23 sie 2013 11:37
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2013 12:29
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy