BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 97/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska– przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Wojciech Przygoda – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2013 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2013 14:31
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1087 razy