BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19-09-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Łysonie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - 21/4
- Powierzchnia działki - 1,03 ha
- Numer KW - 13683
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 412 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze przetargu.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
20 września 2013 r. do dnia 11 października 2013 r.
Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 10:33
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 12:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 paź 2013 08:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1066 razy