BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 20 września 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXVI - ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013-2016,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie Gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Pisza.

17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

23. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2013 r.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Odpowiedzi na zapytania radnych.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: środa, 25 wrz 2013 13:25
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2013 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 wrz 2013 15:12
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1142 razy