BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wiartel, oznaczonej numerem działki 110/42, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00037177/3, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewa Szymańska,

3. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

4. Członek komisji – Marcin Ilewicz

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 4 października 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 14:44
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 15:37
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1053 razy