BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 125 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 14 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Trzonki, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 60/3,60/4,60/8,60/9 i 60/10 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00013710/8,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Szymańska
5) Członek komisji - Ewelina Machnacz

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 18 października 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2013 r.

Data powstania: czwartek, 17 paź 2013 07:38
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2013 13:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1052 razy