BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzonki, oznaczonej numerem działki 151/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013710/8, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewa Szymańska,

3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

4. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

5. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

6. Członek komisji – Ewa Banach.

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 21 października 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2013 r.

Data powstania: czwartek, 17 paź 2013 12:16
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2013 13:55
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1089 razy