BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 138 /13 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje: § 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 14/20,14/21,14/22,14/23,14/33, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr Nr OL1P /00019638/1,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Żmijewska Ewa
2) Członek komisji - Wnęta Grażyna
3) Członek komisji - Szymańska Ewa
4) Członek komisji - Ilewicz Marcin
5) Członek komisji - Machnacz Ewelina

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 15 listopada 2013 r. < § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2013 r.

Data powstania: czwartek, 14 lis 2013 09:07
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2013 11:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1042 razy