BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 133/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W Zarządzeniu Nr 122/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

 

 

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych nr działek: 18/13, 18/15, 18/16, 18/19, 18/18 i 18/17 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7, w składzie:

 

     1. Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,

 

    1. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

 

    1. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

    1. Członek komisji – Ewa Banach.” 

 

§ 2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października  2013 r.

Data powstania: czwartek, 2 sty 2014 09:35
Data opublikowania: czwartek, 2 sty 2014 11:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1213 razy