BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren pod garażem murowanym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – 1158,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 22 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu – 176,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/493/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zespołu garażowego, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 7 lutego 2014 r.
Data powstania: piątek, 17 sty 2014 10:19
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lut 2014 11:36
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1132 razy