BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren przeznaczony na wybudowanie energooszczędnego domu modelowego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
                                                                                                        
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warmińska ,
-Numery działek– cz. 6/15 i cz. 6/16,
-Numer KW – OL1P/00019562/7,
-Powierzchnia nieruchomości – 1000 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na wybudowanie energooszczędnego domu modelowego,

 

-Roczna wysokość czynszu – 2250,00 zł + 23 % VAT.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 10:10
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2014 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2014 12:11
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 988 razy