BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 08 sierpnia 2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. )

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       Pilchy, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -           grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz  ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

 

- Numer działki -                        część 142/9    

 

- Powierzchnia działki -               600 m2,

 

- Numer KW -                             13707

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 240 zł   + 23 % VAT ,

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą  Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie   brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.    

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 09 sierpnia 2014 r. do dnia   31 sierpnia 2014 r.    

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 10:56
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2014 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1019 razy