BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 08-08-2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek

 

- Numer działki -                        cz.112/9

 

- Powierzchnia działki -               360 m2  

 

- Numer KW -                            OL1P/00013689/1

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 144 zł

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.    1. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34  poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 09 sierpnia 2014 r. do dnia   31 sierpnia 2014 r.    

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 10:59
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2014 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 885 razy