BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ogródek

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,

 

Numer działki – cz. 529/2,

 

Numer KW – OL1P/00013028/0,

 

Powierzchnia nieruchomości – 765 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

 

Roczna wysokość czynszu – 115 zł.

 

 

 

   1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/594/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.


   2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość stanowi obszar trwałych użytków zielonych.


   3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


   4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


   5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 10 września 2014 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 20 sie 2014 09:10
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2014 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 wrz 2014 12:35
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 938 razy