BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Burmistrz Pisza na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, unieważnia ww. postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE


W dniu 14 sierpnia 2014 r. Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – ogłosił przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 22 sierpnia 2014 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.


W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia podlega obligatoryjnemu unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Data powstania: piątek, 22 sie 2014 10:48
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2014 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2014 07:39
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1016 razy