BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren pod garażem murowanym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
                                                                                                          
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – 736,
-Numer KW – OL1P/00013025/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 22 m²,
-Opis nieruchomości – teren zabudowany garażem murowanym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zespołu garaży murowanych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 8 września 2014 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:44
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 wrz 2014 12:36
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 949 razy