BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren pod pomieszczeniem gospodarczym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
                                                                                                        
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Leśna,
-Numer działki – cz. 336,
-Numer KW – OL1P/00013397/7,
-Powierzchnia nieruchomości – udział 65,18/213,39 w części działki nr 336 o pow. 26 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod pomieszczeniem gospodarczym,

 

-Roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie 65,18/213,39 udziału w nieruchomości – 56,00 zł + 23 % podatku VAT.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 września 2014 r. do dnia 23 września 2014 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:47
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 14:32
Data przejścia do archiwum: środa, 24 wrz 2014 09:15
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 870 razy