BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 11 września 2014 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2014 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014 – 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Pisz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do stowarzyszenia pod nazwą " Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

/-/ Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 12 wrz 2014 08:24
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2014 14:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 wrz 2014 16:49
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1093 razy