BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – cz. 7,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 435 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej i cele składowe,
-Roczna wysokość czynszu – 900,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3312 i 3313) oznaczony jest symbolem 1 Ul – teren plaży miejskiej i pola namiotowego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 20 września 2014 r. do dnia 11 października 2014 r.

Data powstania: środa, 24 wrz 2014 13:43
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 15:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 paź 2014 09:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 966 razy