BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa,

 

Numer działki – cz. 1869,

 

Numer KW – OL1P/00022783/6,

 

Powierzchnia nieruchomości – 7675 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne, z możliwością wykonania ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem, na czas trwania umowy,

 

Roczna wysokość czynszu – 307 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 17 ZP – teren zieleni parkowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 września 2014 r. do dnia 17 października 2014 r.

 

 

Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 13:45
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2014 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 paź 2014 13:52
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1033 razy