BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 36/2, położonej we wsi Karwik gm.Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu, Sołectwa wsi Karwik oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 20.08.2004 r. do dnia 09.09.2004 r.
Data powstania: piątek, 20 sie 2004 08:26
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2004 15:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 07:54
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1435 razy