BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 19 grudnia 2014 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IV -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 GRUDNIA 2014 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 14 - tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr I/14 i Nr II/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2013/2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Pisz ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do składu Zgromadzenia Związku Gmin „ Pisa-Narew”. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu . 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg Rady Miejskiej w Piszu. 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg Rady Miejskiej w Piszu. 22. Interpelacje i zapytania radnych. 23. Odpowiedzi na zapytania radnych. 24. Wolne wnioski i informacje. 25. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Władysław Niesiobędzki

Sesja przerwana do dnia 5 stycznia 2015 roku do godziny 14.00.

Data powstania: piątek, 19 gru 2014 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 22 gru 2014 16:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2015 10:05
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1188 razy