BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Pisz, dnia 27-08-2004 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren stawu rybnego wraz z nadbrzeżem

- Numer działki - /część / 21
- Powierzchnia działki - 6.800 m2
- Numer KW - 22144
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 910,-zł + 22 % VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.05.2005r.
w drodze bezprzetargowej .
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - ośrodek hodowli ryb.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września
2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 sierpnia 2004r. do dnia 17 września 2004r.
Data powstania: piątek, 27 sie 2004 15:47
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2004 17:31
Data przejścia do archiwum: niedziela, 19 wrz 2004 08:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1452 razy