BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w ciągu dróg krajowych:

- nr 58 na odcinku Ruciane – Nida – Pisz – gr. woj.,

- nr 58b na odcinku m. Pisz, ulice: Olsztyńska, Kwiatowa,

- nr 63 na odcinku Orzysz – Pisz – gr.woj.

 Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 42 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 14 sty 2015 09:50
Data opublikowania: środa, 14 sty 2015 10:17
Data przejścia do archiwum: środa, 28 sty 2015 09:10
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 931 razy