BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 15 stycznia 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE V -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 STYCZNIA 2015 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr III/14 i Nr IV/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2015 – 2029. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Piszu. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na terenie gminy Pisz programu dla rodzin wielodzietnych. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu. 14. Odpowiedzi na zapytania radnych. 15. Wolne wnioski i informacje. 16. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Lech Borak
Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2015 16:39
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2015 19:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sty 2015 18:43
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2319 razy