BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1662N (droga krajowa nr 63 – Borki - droga powiatowa nr 1660N),

- nr 1658N (Turowo – Zawady – droga powiatowa nr 1660N),

- nr 1666N (droga krajowa nr 58 – Szymki – Kukły),

- nr 1522N (Rozogi – Karpa – Pisz),

- nr 1773N (Krutyń – Karwica – Karpa),

- nr 1670N (Pisz – Łupki – Rybitwy).

 Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 42 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 20 sty 2015 07:46
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2015 09:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lut 2015 07:56
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 964 razy