BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Teren pod garażem blaszanym

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numery działek – część 546/7,
-Numer KW –OL1P/00013119/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 24 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym


-Roczna wysokość czynszu – 192,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


 


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.


 


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy usługowej
i rzemieślniczej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


 


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia 6 marca 2015 r.

Data powstania: piątek, 13 lut 2015 10:50
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2015 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2015 11:47
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1066 razy