BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

I.

 

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

Numer działki – część 112/9,

 

Numer KW – 13689,

 

Powierzchnia nieruchomości – 255 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

 

Roczna wysokość czynszu – 100 zł.

 

II.

 

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

Numer działki – część 112/9,

 

Numer KW – 13689,

 

Powierzchnia nieruchomości – 25 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren pod budynkiem gospodarczym,

 

Roczna wysokość czynszu – 175 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowej wielorodzinne.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r.

  

Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 08:10
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 16:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 mar 2015 09:25
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1143 razy