BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 27.02.2015 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów w postaci popiołów lotnych, poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszanek betonowych, w istniejącym zakładzie zlokalizowanym na działce nr 1128/7 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz” i zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów w postaci popiołów lotnych, poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszanek betonowych, w istniejącym zakładzie zlokalizowanym na działce nr 1128/7 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 

 

 

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 10:22
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 10:41
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2015 13:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 720 razy