BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Pogodna,

 

-Numer działki – część 1149/38,

 

-Numer KW – 13022,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 210 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr działki 1149/20

 

-Roczna wysokość czynszu – 210,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 ZL - teren lasów.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 26 mar 2015 07:51
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2015 14:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 kwi 2015 14:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 871 razy