BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Informacja dla Mieszkańców Gminy Pisz

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązki właścicieli lokali w przypadku zabudowy wielolokalowej wynikające z powyższej ustawy spoczywają na wspólnotach mieszkaniowych lub spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym prosimy użytkowników poszczególnych lokali z budynków wielolokalowych o składanie do Urzędu Miejskiego w Piszu (w pokojach 11 lub 12) tzw. deklaracji zerowych, które „wygaszą” złożone dotychczas deklaracje. Deklaracje można również przesyłać drogą pocztową.

Zawiadamiamy także, że w przypadku powstania nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miejski w Piszu dokona zwrotu nadpłaconych należności.

Informujemy również, że od 1 kwietnia 2015 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny wynoszą: 10,00 zł miesięcznie za osobę w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców we wspólnym gospodarstwie domowym i 6,00 zł miesięcznie za osobę w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast, w przypadku gromadzenia odpadów jako zmieszane stawki opłat wynoszą: 13,00 zł miesięcznie za osobę w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 7,80 zł miesięcznie za osobę w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi otrzymają zawiadomienia o wysokości nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w takim wymiarze powinni uiszczać opłaty od kwietnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2015 08:33
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2015 15:40
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2122 razy