BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 127/23, położonej w obrębie wsi Kociołek Szlachecki gm.Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Kociołek Szlachecki oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 14.09.2004 r. do dnia 04.10.2004 r
Data powstania: poniedziałek, 13 wrz 2004 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 13 wrz 2004 15:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 paź 2004 08:12
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1616 razy