BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 07.04.2015 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Pogłębienie dna rzeki Pisy na odcinku wzdłuż istniejącego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na potrzeby właściwego utrzymania drogi wodnej na działkach nr 3/1, 3/2, 3/3, 3 /4, 3/5, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 14:52
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 17:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 kwi 2015 09:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 820 razy